Thuis trainen

Thuis kunt U met de hond oefenen door een wit vel aan een touw te bevestigen en dit speels weg te trekken en zo de interesse van de hond op te wekken. Ook dit niet te vaak en te lang achter elkaar doen zodat de hond enthousiast blijft.
Natuurlijk wandelt U met de hond op een ontspannende en geen inspannende wijze. Er moet voldoende energie overblijven. Zo gauw U bemerkt dat de hond thuis te “doods” wordt, doet U te veel. Als de hond zo’n 12 maanden oud is kan er ook met de fiets getraind worden waarbij de hond in draftempo naast de fiets loopt, te beginnen met 10 minuten per dag en de tijdsduur daarna langzaam opvoeren. Hoe lang een loop en/of fietstraining moet duren om Uw hond in de juiste conditie te krijgen zult U echter zelf moeten ervaren daar dit voor elke hond verschillend is. Er zijn honden die pertinent weigeren om naast de fiets mee te lopen, in zo’n geval neemt U natuurlijk niet de weg van de minste weerstand door de hond achter Uw auto aan te laten rennen maar dan neemt U de riem ter hand en gaat U te voet, snelwandelend of in jogging-tempo, dat is voor beider conditie wel zo gezond.