Nationale coursing Axel 29 oktober 2022 inschrijfformulier
    JaNee

    Ten behoeve van het CACNL zijn verder de volgende gegevens benodigd:

    Privacy-verklaring: Indien u de inschrijving voltooid/verzend moet u bekend zijn en akkoord gaan met de privacy-verklaring en beleid gegevensverwerking van OWRV 't Haasje.

    Let op!! Tevens dient u t.b.v. het CACNL een bewijs van een behaalde U-kwalificatie, behaald op de min. leeftijd van 15 mnd., op een nationale tentoonstelling te overleggen.
    Dit kan via email naar het Secretariaat of u kunt het bij deze inschrijving uploaden.