HCC Reglement

REGLEMENT voor de Holland Coursing Cup

 1. In het klassement worden opgenomen alle honden die op de diverse nationale en internationale coursingwedstrijden, georganiseerd door de aan de Holland Coursing Cup deelnemende verenigingen, deelnemen en met  goed gevolg beide omlopen hebben afgelegd.
 2. Op coursings waar een limiet geldt voor het aantal honden, hebben deelnemers aan het klassement geen voorrang, men is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding.
 3. Voor het aanwijzen van de winnaars wordt rekening gehouden met de beste resultaten van:
  • 4 coursings als er 10 of meer coursings zijn georganiseerd
  • 3 coursings als er 6 t/m 9 coursings zijn georganiseerd
  • 2 coursings als er 5 of minder coursings zijn georganiseerd
  • De voor het eindresultaat tellende coursings moeten zijn gelopen bij 2 verschillende verenigingen.
 4. De Cups worden apart vergeven voor reuen en teven. Het klassement wordt per ras apart bijgehouden voor reuen en teven.
 5. Het klassement wordt opgesteld volgens de plaatsing op een wedstrijd.
 6. Het aantal deelnemende honden bepaalt het aantal punten.
  • Bij 10 honden ontvangt de 1e hond 10 punten+1 punt extra. 
  • De 2e hond 9 punten, de 3e hond 8 punten enz.
  • Bij 9 honden ontvangt de 1e hond, het aantal deelnemende honden +1 punt extra=10 pnt.
  • De 2e hond 2 punten minder dan de eerste, de 3e hond 3 punten minder enz.
  • In alle situaties krijgt iedere hond minstens 1 punt.
  • Als slechts 1 hond deelneemt krijgt deze geen extra punt, de hond heeft immers geen concurrentie.

In het eindklassement worden de beste prestaties gekenmerkt door het hoogste puntentotaal. Bij gelijk eindresultaat wordt gekeken naar het totale aantal tegenstanders in de coursings. Brengt dit geen oplossing dan beslissen de aan de HCC deelnemende verenigingen waarvan ter plekke een vertegenwoordiger aanwezig is.

Dit klassement wordt namens de aan de HCC deelnemende verenigingen bijgehouden door E. Hamelers. De deelnemende verenigingen dienen de volledige uitslagen zo snel mogelijk naar hem toe te sturen. Hij zorgt er voor dat de deelnemende verenigingen in bezit kunnen komen van de tussenstanden zodat zij de mogelijkheid hebben deze op hun website te plaatsen/linken.

De deelnemende verenigingen kunnen via email met elkaar overleggen en over voorstellen stemmen waarbij de uitslag van de stemming bindend is.

Gewijzigd 5 april 2018