HCC

Vanaf 2004 vindt de Holland Coursing Cup plaats onder auspiciën van de verenigingen die coursings in enig jaar organiseren.

De Commissie voor de Windhondenrensport participeert niet meer in de Holland Coursing Cup.

Voor de competitie komen die honden in aanmerking die in één seizoen aan minstens 4 Nederlandse coursings hebben deelgenomen, bij 2 verschillende verenigingen.
Als een hond aan deze criteria voldoet, wordt deze opgenomen in het klassement. (zie HCC reglement).
De hond met het hoogste aantal punten staat als beste genoteerd.