CACNL

 Commissie voor de Windhondenrensport

INFORMATIE OVER CACNL per 1 januari 2022

CACNL’s zijn kampioenschapsprijzen welke nodig zijn voor het verkrijgen van de titel Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie.

CACNL’s kunnen worden toegekend bij baanrennen aan de beste hond voor wie een U-kwalificatie is ingeleverd, als is voldaan aan:

 • bij inschrijving een bewijs van een behaalde U-kwalificatie op een nationale tentoonstelling op de min. leeftijd van 15 maanden in een volwassen klasse, is ingeleverd
 • er minimaal 6 honden in de betreffende klasse zijn gestart
  • er is gestart in de voor dat ras hoogste klasse en moet in de finale gestart zijn.
  • de hond moet in de 1e helft van de eindklassering zijn geplaatst.

CACNL’s kunnen worden toegekend bij coursings aan de beste hond voor wie een U-kwalificatie is ingeleverd als is voldaan aan:

 • bij inschrijving een bewijs van een behaalde U-kwalificatie op een nationale tentoonstelling op de min. leeftijd van 15 maanden in een volwassen klas is ingeleverd.
 • de betreffende hond minimaal 3/4 van het max. aantal te behalen punten heeft gekregen en is geëindigd in de 1e helft van de eindklassering.
  • er minimaal 3 honden in de betreffende klasse zijn gestart.

Het CACNL en reserve-CACNL kan worden toegekend tot max. de 6e plaats in demeindklassering!

Basenji’s en Podengo Portugues komen niet in aanmerking voor het CACNL en dienen te starten in hun eigen klasse.

De CACNL’s worden door de organiserende vereniging aangevraagd bij de Raad van Beheer waarbij tevens een ingevuld programma wordt meegezonden.mHet CACNL wordt toegekend aan de hond per ras/geslacht die als beste in de einduitslag is geëindigd en waarvoor een U-kwalificatie is ingeleverd. Het reserve-CACNL wordt toegekend aan de hond per ras/geslacht die als 2e beste in de einduitslag is geëindigd en waarvoor een U-kwalificatie is ingeleverd.

Het reserve-CACNL is geldig als aan de hond die het CACNL heeft gewonnen reeds de titel is toegekend.

De titel Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie wordt toegekend bij het behalen van:

 • 2 CACNL’s behaald bij verschillende verenigingen met een tussenpoos min. van 1 jaar en 1 dag tussen het eerste en het tweede CACNL.
 • 1 maal een U-kwalificatie behaald op een kampioenschapsclubmatch of windhonden CAC show op de leeftijd van min. 15 maanden.
 • 2 x CAC is behaald op een Nederlandse tentoonstelling ( 2 x reserve-CAC tellen eenmalig als 1 heel CAC) onder twee verschillende keurmeesters en er min. 1 jaar en 1 dag tussen het eerste en het tweede CAC zitten.

De titel moet door de eigenaar worden aangevraagd bij de Raad van Beheer.