CACNL

 Commissie voor de Windhondenrensport

INFORMATIE OVER CACNL per 1 september 2017

CACNL’s zijn kampioenschapsprijzen welke nodig zijn voor het verkrijgen van de titel Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie.

CACNL’s kunnen worden toegekend bij baanrennen als is voldaan aan:

  • bij inschrijving een bewijs van een behaalde U-kwalificatie op een kampioenschapstentoonstelling op de min. leeftijd van 15 maanden is ingeleverd;
  • er minimaal 6 honden in de betreffende klasse zijn gestart;
  • er is gestart in de voor dat ras hoogste klasse;
  • de Italiaanse windhondjes en Whippets over 350 mtr. lopen, de overige rassen over 480 mtr.

CACNL’s kunnen worden toegekend bij coursings als is voldaan aan:

  • bij inschrijving een bewijs van een behaalde U-kwalificatie op een kampioenschaps-tentoonstelling op de min. leeftijd van 15 maanden is ingeleverd;
  • de betreffende hond minimaal 2/3 van het max. aantal te behalen punten heeft gekregen;
  • er minimaal 2 honden in de betreffende klasse zijn gestart.

 

Whippets Plusklas, Italiaantjes Plusklas en Basenji’s komen niet in aanmerking voor het CACNL en dienen te starten in hun eigen nationale klasse.

De CACNL’s worden door de organiserende vereniging aangevraagd bij de Raad van Beheer waarbij tevens een ingevuld programma wordt meegezonden.

Het CACNL wordt toegekend aan de hond per ras/geslacht die als 1e in de einduitslag is geeindigd en waarvoor een U-kwalificatie is ingeleverd. Het reserve CACNL wordt toegekend aan de  hond per ras/geslacht die als 2e in de einduitslag is geeindigd en waarvoor een U-kwalificatie is ingeleverd.

In geval het CACNL niet kan worden toegekend vanwege het ontbreken van de vereiste U-kwalificatie kan ook geen reserve-CACNL worden uitgegeven.

Het reserve CACNL is geldig als aan de hond die het CACNL heeft gewonnen reeds de titel is toegekend.

De titel Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie wordt toegekend bij het behalen van:

  • 2 CACNL’s behaald bij verschillende verenigingen met een tussenpoos min. van 1 jaar en 1 dag tussen het eerste en het tweede CACNL;
  • 1 maal een U-kwalificatie behaald op een kampioenschapsclubmatch of windhonden CAC show op de leeftijd van min. 15 maanden;
  • 2 x CAC is behaald op een Nederlandse tentoonstelling ( 2 x res.CAC tellen eenmalig als 1 heel CAC) onder twee verschillende keurmeesters en er min. 1 jaar en 1 dag tussen het eerste en het tweede CAC zitten.

De titel moet door de eigenaar worden aangevraagd bij de Raad van Beheer.