Lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 35,00 per jaar.

Gezinsleden (dus woonachtig op hetzelfde adres als een hoofdlid) betalen € 17,50 per jaar.

Een steunend lid betaalt € 15,00 per jaar.

Betaling via IBAN nr.: NL81INGB0009512710
t.n.v. Osse Windhondenrenvereniging ’t Haasje

Aanmelden kan bij de secretaris:

Mw. J.F. de Kraker
Kwakkel 27
4543 PV Zaamslag
Tel: 06-27358554
Email:  owrvthaasje@zeelandnet.nl