Nationale coursing Werkendam II, 19-09-2020 inschrijfformulier
JaNee

Ten behoeve van het CACNL zijn verder de volgende gegevens benodigd:

Privacy-verklaring: Indien u de inschrijving voltooid/verzend moet u bekend zijn en akkoord gaan met de privacy-verklaring en beleid gegevensverwerking van OWRV 't Haasje.

Let op!! Tevens dient u t.b.v. het CACNL een bewijs van een behaalde U-kwalificatie, behaald op de min. leeftijd van 15 mnd., op een nationale tentoonstelling te overleggen.
Dit kan via email naar het Secretariaat of u kunt het bij deze inschrijving uploaden.