Internationale Moederdagcoursing

Internationale Moederdagcoursing 11 en 12 mei 2019 met CACIL en CACNL

terrein Dressuurstal Beatrixhoeve, Zaamslagseweg 4, 4571 PV Axel  (Gem. Terneuzen)

—–>>>****ON-LINE INSCHRIJVEN****<<<—–

************************************

Organisator     :  Osse Windhondenrenvereniging ’t Haasje

Datum              : 11 en 12  mei 2019

Aanvang          : 10.00 uur, inleveren coursingcertificaten tot 09.30 uur

De dierenartscontrole is gepland van 08.30 tot 09.30 uur

Aard wedstrijd: Internationaal met CACIL en CACNL, F.C.I. puntensysteem

Leeftijden       : Whippets en Italiaanse windhondjes vanaf 15 maanden, alle andere rassen vanaf 18 maanden.

Rassen            :  alle windhondenrassen, halfwindhonden en Basenji’s

Rasindeling      : De rasindeling wordt later bekendgemaakt. Bij minder dan 80 inschrijvingen lopen alle rassen op zondag 12 mei.

PLUS-klasse  : Whippets en Italiaanse windhondjes die te groot zijn dienen in de PLUS-klasse te melden.

Terrein           : 2,4 ha. grasland

Haastechniek   : sleephaas via klossen.

Inschrijfgeld   : € 18.- per hond voor de 1e t/m 4e hond, voor elke meerdere hond van dezelfde eigenaar  € 7,50

Prijzen            :  Deelnemersattentie. Voor de finalisten sportprijzen..

Sluitingsdatum inschrijving  :  4 mei 2019

Inschrijven      :   ********ON-LINE INSCHRIJVEN*********

Om in aanmerking voor het CACNL dient u gelijktijdig een U-kwalificatie in te zenden en om in aanmerking te komen voor het  CACIL dient u een U of ZG-kwalificatie behaald op een internationale tentoonstelling in te sturen naar:  anneke27@zeelandnet.nl

Overnachten    : Voldoende ruimte voor caravans, campers en tenten, stroom en water beschikbaar. Kosten 5,00 per nacht. Welkom vanaf  vrijdag 10 mei, vertrek uiterlijk op maandag 13 mei. 

Keurmeesters   :  11 & 12 mei : H. Hasenstab (D)

Aansprakelijkheid : Zie art. 1.11 van het FCI Internationaal Ren-en Coursingreglement

Dopingreglement : Zie art. 1.10 van het FCI Internationaal Ren-en Coursingreglement

Muilkorfplicht    : Alle rassen moeten internationaal met muilkorf lopen

Extra training : Kosten € 2.- per hond per course, voor leden van onze vereniging gratis. Als de coursing over 2 dagen wordt gelopen dan zal getraind worden op vrijdag van 16:30 tot 18:00 en van 19:00 tot 20:30 uur. Als de coursing alleen op zondag is dan zal worden getraind op zaterdag van 13:30 tot 15:00 en van 16:00 tot 17:30 uur.

Maaltijden                : Op vrijdag-zaterdag-en zondagavond is er gelegenheid om ‘s avonds warm te eten in de kantine van de Beatrixhoeve.

****************************

INTERNATIONALES MUTTERTAG-COURSING AXEL, 11 & 12  Mai 2019 mit CACIL und CACNL      

Ausrichter  :  Osse Windhondenrenvereniging ’t Haasje

Ort            : NL-Axel (Gem. Terneuzen), Dressurstall Beatrixhoeve, Zaamslagseweg 4 . Provinz Zeeuws Vlaanderen im Süd-Westen NL

Datum        :  11 & 12  Mai 2019           

Beginn        :  10.00 Uhr, Einlieferung der Lizenz bis 09.30 Uhr.

Art des Coursing: International mit CACIL und CACNL Vergabe lt. F.C.I.-Punktsystem

Rassen       :  alle Windhundrassen, halbwindhunden und Basenji’s in Besitz einer Lizenz

Rasseneinteilung: Rasseneinteilung wird später bekannt gegeben.  Bei weniger als 80 Anmeldungen laufen alle Rassen am Sontag 12ten Mai.

Nationalklasse:Whippets und Windspiele die zu gross sind müssen melden in die Nationalklasse (NL: PLUS-klasse)

Alter         : Whippets und Windspiele ab 15 Mnt., alle andere Rassen ab 18 Mnt.

Gelände      : 2,4 ha. Wiese

Hasenzug    : Schlepphase über Rollen gezogen.

Meldegeld   :  € 18.- pro Hund bis einschliesslich den 4ten Hund, jeder weitere Hund desselben Besitzers € 7.50

Preise         :  Teilnehmerspreise, für die Preisträger Sportpreise.

Meldeschluss :  4 Mai 2019   

Meldungen    :    ********ON-LINE MELDEN*********

Für das konkurrieren um das CACNL ist das gleichzeitige Zusenden einer                              V-Formwertnote erforderlich und für das konkurrieren um das CACIL einer V oder SG-Formwertnote bekommen auf einer internationalen Ausstellung zusenden an die Emailadresse: anneke27@zeelandnet.nl

Übernachtung  : Ubernachten möglich, Kosten € 5.- pro Nacht, Strom und Wasser.

Anreise ab Freitag 10 Mai, Abreise spätestens Montag 13 Mai.

Richter            : 11 & 12 Mai: H. Hasenstab (D)

Haftung          : Siehe Art. 1.11 vom FCI International Renn-und Coursingreglement

Doping           : Siehe Art. 1.10 vom FCI International Renn-und Coursingreglement

Maulkorbpflicht: Alle Rassen rennen international mit Maulkorb

Extra Trainung : Kosten € 2.- pro Hund pro lauf, für Mitglieder unser Verein kostenlos.      Wenn das Coursing auf 2 Tagen gelaufen wird dan gibt es Trainung am Freitag von 16.30 bis 18.00 Uhr und von 19.00 bis 20.30 Uhr. Wenn das Coursing nur am Sonntag ist das gibt es Trainung am Samstag von 13.30 bis 15.00 Uhr und von 16.00 bis 17.30 Uhr.

Mahlzeiten        : Am Freitag-Samstag und Sonntagabend besteht die Möglichkeit in der     Kantine der Beatrixhoeve eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen.

Routebeschrijving:                                   

A: Via Antwerpen: Op de ring door Antwerpen richting Gent/Brugge volgen, na de

                 Kennedytunnel neemt U de 2e afslag=Brugge/Rotterdam, dan links aanhouden=

                 Brugge/Rotterdam E34,  richting Brugge blijven rijden tot afslag Hulst, deze

                 nemen, op rotonde 2e rechts=Hulst,  de volgende stoplichten rechtdoor nemen,

                 1e rotonde rechtdoor, 2e rotonde links richting Terneuzen/Zaamslag, volgende

                 rotonde rechtdoor, door Zaamslag Veer, dan volgende rotonde links naar

                 Zaamslag, in Zaamslag 2e straat links (bij Modehuis van Westen), dan rechtdoor

                 tot buiten de bebouwde kom, na flauwe bocht naar rechts is het de 1e boerderij

                 aan de linkerkant.

B. Via Liefkenshoektunnel: Op de A58 Bergen op Zoom-Vlissingen de afslag Antwerpen

          nemen, richting Antwerpen volgen tot afslag Brugge, deze nemen, na de 3e tunnel
de 2e afslag=Brugge nemen , richting Brugge blijven volgen tot afslag Hulst.

          Zie verder als beschreven bij A-afslag Hulst.

C. Via Westerscheldetunnel: Vanaf de Westerscheldetunnel rechtdoor tot rotonde, daar
links, over spoor, over brug, dan bij 3e stoplicht rechts richting Spui/Magrette,

          rechtdoor tot voorbij Magrette de 1e links richting Zaamslag, dan de 2e boerderij

          aan de rechterkant.

D. Vanaf West-België: De weg Zelzate – Terneuzen N62 nemen en richting
Terneuzen volgen , bij een stoplicht rechts richting Axel, aan    

             eind afslag rechts richting Axel, op rotonde links, dan rechtdoor en aan het einde

             linksaf, doorrijden en afslag Zaamslag=rechts nemen, dan is het de 2e boerderij

             aan de rechterkant.   

 

GOEDE REIS.