Internationale Moederdagcoursing 12 mei 2019 met CACIL en CACNL


Terrein Dressuurstal Beatrixhoeve, Zaamslagseweg 4, 4571 PV Axel  (Gem. Terneuzen)
Organisator : Osse Windhondenrenvereniging ’t Haasje
Datum  : zondag 12  mei 2019
Aanvang       : 10.00 uur, inleveren coursingcertificaten tot 09.30 uur. De dierenartscontrole is gepland van 08.30 tot 09.30 uur

Aard wedstrijd : Internationaal met CACIL en CACNL, F.C.I. puntensysteem
Leeftijden     : Whippets en Italiaanse windhondjes vanaf 15 maanden, alle andere rassen vanaf 18 maanden.
Rassen           :  alle windhondenrassen, halfwindhonden en Basenji’s
Rasindeling  : De rasindeling wordt later bekendgemaakt. Bij minder dan 80 inschrijvingen lopen alle rassen op zondag 12 mei.
PLUS-klasse : Whippets en Italiaanse windhondjes die te groot zijn dienen in te schrijven in de PLUS-klasse.
Terrein          : 2,4 ha. grasland
Haastechniek : sleephaas via klossen.
Inschrijfgeld  : € 18.- per hond voor de 1e t/m 4e hond, voor elke meerdere hond van dezelfde eigenaar  € 7,50
Prijzen            :  Deelnemersattentie. Voor de finalisten glazen.
Sluitingsdatum inschrijving  :  4 mei 2019

Om in aanmerking voor het CACNL dient u gelijktijdig een U-kwalificatie in te zenden en om in aanmerking te komen voor het  CACIL dient u een U of ZG-kwalificatie behaald op een internationale tentoonstelling in te sturen naar:  anneke27@zeelandnet.nl

Overnachten  : Voldoende ruimte voor caravans, campers en tenten, stroom en water beschikbaar. Kosten 5,00 per nacht. Welkom vanaf  vrijdag 10 mei, vertrek uiterlijk op maandag 13 mei. 

Keurmeesters  :  12 mei : E. Hamelers, H. Grootaers, F.den Boer, H. Hasenstab (D)
Aansprakelijkheid : Zie art. 1.11 van het FCI Internationaal Ren-en Coursingreglement
Dopingreglement : Zie art. 1.10 van het FCI Internationaal Ren-en Coursingreglement
Muilkorfplicht    : Alle rassen moeten internationaal met muilkorf lopen
Controlemetingen: Buitenlandse Whippets en Italiaanse windhondjes, die niet in de Nederlandse database staan en die honden die in de CdL-database staan maar gemeten zijn met tolerantie, kunnen onderworpen worden aan een controlemeting.

Extra training : Kosten € 2.- per hond per course, voor leden van onze vereniging gratis. De coursing is alleen op zondag dus zal er worden getraind op zaterdag van 13:30 tot 15:00 en van 16:00 tot 17:30 uur.

Maaltijden         : Op vrijdag-zaterdag-en zondagavond is er gelegenheid om ‘s avonds warm te eten in de kantine van de Beatrixhoeve.

Ort            : NL-Axel (Gem. Terneuzen), Dressurstall Beatrixhoeve, Zaamslagseweg 4. Provinz Zeeuws Vlaanderen im Süd-Westen NL

Ausrichter :  Osse Windhondenrenvereniging ’t Haasje
Datum        :  Sonntag 12  Mai 2019           
Beginn        :  10.00 Uhr, Einlieferung der Lizenz bis 09.30 Uhr.
Art des Coursing: International mit CACIL und CACNL Vergabe lt. F.C.I.-Punktsystem
Rassen       :  alle Windhundrassen, halbwindhunden und Basenji’s in Besitz einer Lizenz
Rasseneinteilung : Rasseneinteilung wird später bekannt gegeben.  Bei weniger als 80 Anmeldungen laufen alle Rassen am Sontag 12ten Mai.

Nationalklasse :Whippets und Windspiele die zu gross sind müssen melden in die Nationalklasse (NL: PLUS-klasse)

Alter         : Whippets und Windspiele ab 15 Mnt., alle andere Rassen ab 18 Mnt.
Gelände   : 2,4 ha. Wiese
Hasenzug : Schlepphase über Rollen gezogen.
Meldegeld :  € 18.- pro Hund bis einschliesslich den 4ten Hund, jeder weitere Hund desselben Besitzers € 7.50
Preise         :  Teilnehmerspreise, für die Preisträger Sportpreise.
Meldeschluss :  4 Mai 2019   

Für das konkurrieren um das CACNL ist das gleichzeitige Zusenden einer V-Formwertnote erforderlich und für das konkurrieren um das CACIL einer V oder SG-Formwertnote bekommen auf einer internationalen Ausstellung zusenden an die Emailadresse: anneke27@zeelandnet.nl

Übernachtung : Ubernachten möglich, Kosten € 5.- pro Nacht, Strom und Wasser. Anreise ab Freitag 10 Mai, Abreise spätestens Montag 13 Mai.
Richter          : 12 Mai: E. Hamelers, H. Grootaers, F.den Boer, H. Hasenstab (D)
Haftung         : Siehe Art. 1.11 vom FCI International Renn-und Coursingreglement
Doping           : Siehe Art. 1.10 vom FCI International Renn-und Coursingreglement
Maulkorbpflicht : Alle Rassen rennen international mit Maulkorb
Kontrollmessung: Ausländische Whippets und Windspiele, die nicht in der Niederländische  Database stehen und die Hunden die in der CdL-Database stehen jedoch mit  Toleranzwerten gemessen sind, können an eine Kontrollmessung unterworfen werden

Extra Trainung
: Kosten € 2.- pro Hund pro lauf, für Mitglieder unser Verein kostenlos.     Das Coursing ist nur am Sonntag deshalb gibt es Trainung am Samstag von 13.30 bis 15.00 Uhr und von 16.00 bis 17.30 Uhr.

Mahlzeiten        : Am Freitag-Samstag und Sonntagabend besteht die Möglichkeit in der Kantine der Beatrixhoeve eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen.