Internationale Moederdagcoursing 2021 met CACIL en CACNL

DEZE PAGINA IS NOG NIET BIJGEWERKT VOOR 2021.


Terrein Dressuurstal Beatrixhoeve, Zaamslagseweg 4, 4571 PV Axel  (Gem. Terneuzen)

Organisator : Osse Windhondenrenvereniging ’t Haasje
Datum  : 16 en 17 mei 2020
Aanvang       : 10.00 uur, inleveren coursingcertificaten tot 09.30 uur. De dierenartscontrole is gepland van 08.30 tot 09.30 uur

Aard wedstrijd : Internationaal met CACIL en CACNL volgens F.C.I. puntensysteem. Alle rassen waarvan minimaal 6 honden aan de start zijn lopen internationaal volgens het F.C.I.-reglement, ook de Whippets.
Leeftijden     : Whippets, Italiaanse windhondjes en Cirneco dell’Etna vanaf 15 maanden, alle andere rassen vanaf 18 maanden.
Rassen           :  alle windhondenrassen, halfwindhonden, Podengo Portugues en Basenji’s
Rasindeling  : De rasindeling wordt later bekendgemaakt. Bij minder dan 85 inschrijvingen lopen alle rassen op zondag 17 mei.
PLUS-klasse : Whippets en Italiaanse windhondjes die te groot zijn dienen in te schrijven in de PLUS-klasse.
Terrein          : 2,4 ha. grasland
Haastechniek : sleephaas via klossen.
Inschrijfgeld  : € 18,– per hond voor de 1e t/m 4e hond, voor elke meerdere hond van dezelfde eigenaar  € 7,50
Prijzen            :  Deelnemersattentie. Voor de finalisten glazen.
Sluitingsdatum inschrijving  :  9 mei 2020

Om in aanmerking voor het CACNL dient u gelijktijdig een U-kwalificatie in te zenden en om in aanmerking te komen voor het  CACIL dient u een U of ZG-kwalificatie behaald op een internationale tentoonstelling in te sturen naar:  anneke27@zeelandnet.nl

Overnachten  : Voldoende ruimte voor caravans, campers en tenten, stroom en water beschikbaar. Kosten 5,00 per nacht. Welkom vanaf  vrijdag 15 mei, vertrek uiterlijk op maandag 18 mei. 

Keurmeesters  :  16 & 17 mei : J.P. Anciaux (B)
Aansprakelijkheid : Zie art. 1.11 van het FCI Internationaal Ren-en Coursingreglement
Dopingreglement : Zie art. 1.10 van het FCI Internationaal Ren-en Coursingreglement
Muilkorfplicht    : Alle rassen moeten internationaal met muilkorf lopen

Extra training : Kosten € 2,– per hond per course, voor leden van onze vereniging gratis. Als de coursing over 2 dagen wordt gelopen dan zal getraind worden op vrijdagmiddag vanaf 14:00 uur. Als de coursing alleen op zondag is dan zal worden getraind op zaterdagmiddag vanaf 14:00 uur.

Maaltijden         : Op vrijdag-zaterdag-en zondagavond is er gelegenheid om ‘s avonds warm te eten in de kantine van de Beatrixhoeve.

Ort            : NL-Axel (Gem. Terneuzen), Dressurstall Beatrixhoeve, Zaamslagseweg 4. Provinz Zeeuws Vlaanderen im Süd-Westen NL

Ausrichter :  Osse Windhondenrenvereniging ’t Haasje
Datum        :  16 & 17 Mai 2020           
Beginn        :  10.00 Uhr, Einlieferung der Lizenz bis 09.30 Uhr.
Art des Coursing: International mit CACIL und CACNL Vergabe lt. F.C.I.-Punktsystem
Rassen       :  alle Windhundrassen, halbwindhunden, Podengo Portugues und Basenji’s in Besitz einer Lizenz
Rasseneinteilung : Rasseneinteilung wird später bekannt gegeben.  Bei weniger als 85 Anmeldungen laufen alle Rassen am Sontag 17ten Mai.

Nationalklasse :Whippets und Windspiele die zu gross sind müssen melden in die Nationalklasse (NL: PLUS-klasse) und laufen National.

Alter         : Whippets, Windspiele und Cirneco dell’Etna ab 15 Mnt., alle andere Rassen ab 18 Mnt.
Gelände   : 2,4 ha. Wiese
Hasenzug : Schlepphase über Rollen gezogen.
Meldegeld :  € 18,– pro Hund bis einschliesslich den 4ten Hund, jeder weitere Hund desselben Besitzers € 7.50
Preise         :  Teilnehmerspreise, für die Preisträger Sportpreise.
Meldeschluss :  9 Mai 2020   

Für das konkurrieren um das CACNL ist das gleichzeitige Zusenden einer V-Formwertnote erforderlich und für das konkurrieren um das CACIL einer V oder SG-Formwertnote bekommen auf einer internationalen Ausstellung zusenden an die Emailadresse: anneke27@zeelandnet.nl

Übernachtung : Ubernachten möglich, Kosten € 5,– pro Nacht, Strom und Wasser. Anreise ab Freitag 15 Mai, Abreise spätestens Montag 18 Mai 2020.
Richter          : 16 & 17 Mai: J.P. Anciaux (B)
Haftung         : Siehe Art. 1.11 vom FCI International Renn-und Coursingreglement
Doping           : Siehe Art. 1.10 vom FCI International Renn-und Coursingreglement
Maulkorbpflicht : Alle Rassen rennen international mit Maulkorb

Extra Trainung
: Kosten € 2,– pro Hund pro lauf, für Mitglieder unser Verein kostenlos.  Wenn das Coursing auf 2 Tagen gelaufen wird dan gibt es Trainung am Freitagmittag ab 14:00 Uhr. Wenn das Coursing nur am Sonntag ist deshalb dan gibt es Trainung am Samstagmittag ab 14.00 Uhr.

Mahlzeiten        : Am Freitag-Samstag und Sonntagabend besteht die Möglichkeit in der Kantine der Beatrixhoeve eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen.