Internationale Chocoladecoursing 13 & 14 april 2019 met CACIL en CACNL

Terrein Stichting Ruiterbelangen, Schorfvenweg 3,  Kronenberg

Organisator :  Osse Windhondenrenvereniging ’t Haasje
Datum           :  13 & 14 april 2019
Aanvang       : 10.00 uur, inleveren coursingcertificaten tot 09.30 uur
Aard wedstrijd: Internationaal met CACIL en CACNL, F.C.I.-puntensysteem
Leeftijden    : Whippets en Italiaanse windhondjes vanaf 15 maanden, alle andere rassen vanaf 18 maanden.
Rassen          :  alle windhondenrassen, halfwindhonden en Basenji’s
Rasindeling : De rasindeling wordt later bekendgemaakt. Bij minder dan 80 inschrijvingen lopen alle rassen op zaterdag 13 april.
PLUS-klasse : Whippets en Italiaanse windhondjes die te groot zijn dienen in te schrijven in de PLUS-klasse.
Terrein    : 3 grasland
Haastechniek  : sleephaas via klossen.
Inschrijfgeld  : € 18.- per hond voor de 1e t/m 4e hond, voor elke meerdere hond van dezelfde eigenaar  € 7,50
Prijzen            : Deelnemersprijs van chocolade, voor de finalisten speciale chocoladeprijzen.
Sluitingsdatum inschrijving  :  6 april 2019

Om in aanmerking te komen voor het  CACNL dient gelijktijdig een U-kwalificatie gezonden te worden en voor het CACIL een U of ZG-kwalificatie behaald op een internationale tentoonstelling naar het emailadres:  anneke27@zeelandnet.nl

Overnachten  : Overnachten met caravan/camper/tent mogelijk, stroom/water aanwezig. Welkom vanaf  vrijdag 12 april, vertrek uiterlijk op maandag 15 april. Kosten € 7,50 per nacht. 

Keurmeesters : 13 & 14 april – M.Vrancken (B), overige nog niet bekend.  
Aansprakelijkheid : Zie art. 1.11 van het FCI Internationaal Ren-en Coursingreglement
Dopingreglement : Zie art. 1.10 van het FCI Internationaal Ren-en Coursingreglement
Muilkorfplicht  : Alle rassen lopen met muilkorf
Controlemetingen: Buitenlandse Whippets en Italiaanse windhondjes, die niet in de Nederlandse database staan en die honden die in de CdL-database staan maar gemeten zijn met tolerantie, kunnen onderworpen worden aan een controlemeting.

Extra training : Als de wedstrijd over 2 dagen is op vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur en van 19:00 tot 20:30 uur. Als de wedstrijd alleen op zaterdag is dan op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en op zondagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.  

Kosten € 2.- per hond per course, voor leden van onze vereniging gratis.

Ort             :  Stichting Ruiterbelangen, Schorfvenweg 3, Kronenberg

Ausrichter  :  Osse Windhondenrenvereniging ’t Haasje
Datum         :  13 & 14  April 2019           
Beginn         :  10.00 Uhr, Einlieferung der Lizenz bis 09.30 Uhr.
Art des Coursing: International mit CACIL und CACNL, F.C.I.-Punktsystem
Rassen        :  alle Windhundrassen, halbwindhunden und Basenji’s in Besitz einer Lizenz
Rasseneinteilung: Rasseneinteilung wird später bekannt gegeben.  Bei weniger als 80 Anmeldungen laufen alle Rassen am Samstag 13 April.

Nationalklasse:Whippets und Windspiele die zu gross sind müssen melden in die Nationalklasse (NL: PLUS/klasse)

Alter          : Whippets und Windspiele ab 15 Mnt., alle andere Rassen ab 18 Mnt.
Gelände     : 3 ha. Wiese
Hasenzug  : Schlepphase über Rollen gezogen.
Meldegeld :  € 18.- pro Hund bis einschliesslich den 4ten Hund, jeder weitere Hund desselben Besitzers € 7.50
Preise         : Teilnehmerspreise von Schokolade, für die Finalisten spezielle Schokoladepreise.

Meldeschluss :  6  April 2019 

Für das konkurrieren um das CACNL ist das gleichzeitige zusenden einer V-Formwertnote erforderlich und für CACIL einer V oder SG-Formwertnote bekommen auf einer internationalen Asusstellung. Senden an: anneke27@zeelandnet.nl

Übernachtung  : Ubernachten möglich, Kosten € 7,50 pro Nacht, Strom und Wasser. Anreise ab Freitag 12 April, Abreise spätestens Montag 15 April.

Richter       :  13 & 14  April: M. Vrancken (B), andere noch nicht bekannt

Haftung      : Siehe Art. 1.11 vom FCI International Renn-und Coursingreglement
Doping        : Siehe Art. 1.10 vom FCI International Renn-und Coursingreglement

Maulkorbpflicht: Alle Rassen rennen mit Maulkorb
Kontrollmessung: Ausländische Whippets und Windspiele, die nicht in der Niederländische  Database stehen und die Hunden die in der CdL-Database stehen jedoch mit  Toleranzwerten gemessen sind, können an eine Kontrollmessung unterworfen werden.

Extra Trainung : Wenn das Coursing an zwei Tage gezogen wird am Freitag von 16.30 bis 18:00 Uhr und von 19.00 bis 20.30 Uhr. Wenn das Coursing nur am Samstag ist dan Freitagabend von 19.00 bis 20.30 Uhr und am Sonntagmorgen von  10.00 bis 11.30 Uhr.

Kosten € 2.- pro Hund pro lauf, für Mitglieder unser Verein kostenlos.