Int. Chocoladecoursing

Internationale Chocoladecoursing 7 & 8 april 2018 met CACIL en CACNL

terrein Stichting Ruiterbelangen, Schorfvenweg 3,  Kronenberg

—–>>>****INSCHRIJVING GESLOTEN****<<<—–

************************************

***

 

Organisator     :  Osse Windhondenrenvereniging ’t Haasje

Datum               :  7 & 8 april 2018

Aanvang          : 10.00 uur, inleveren coursingcertificaten tot 09.30 uur

Aard wedstrijd: Internationaal met CACIL en CACNL, F.C.I. puntensysteem

Leeftijden       : Whippets en Italiaanse windhondjes vanaf 15 maanden, alle andere rassen vanaf 18 maanden.

Rassen            :  alle windhondenrassen, halfwindhonden en Basenji’s

Rasindeling      : De rasindeling wordt later bekendgemaakt. Bij minder dan 80 inschrijvingen lopen alle rassen op zaterdag 7 april.

PLUS-klasse  : Whippets en Italiaanse windhondjes die te groot zijn dienen in te schrijven in de PLUS-klasse.

Terrein           : 3 grasland

Haastechniek   : sleephaas via klossen.

Inschrijfgeld   : € 18.- per hond voor de 1e t/m 4e hond, voor elke meerdere hond van dezelfde eigenaar  € 7,50

Prijzen            : Deelnemersprijs van chocolade, voor de finalisten speciale chocoladeprijzen.

Sluitingsdatum inschrijving  :  28 maart 2018

Inschrijven      :   ***** ****INSCHRIJVING GESLOTEN*********

Om in aanmerking te komen voor het  CACNL dient gelijktijdig een U-kwalificatie gezonden te worden en voor het CACIL een U of ZG-kwalificatie behaald op een internationale tentoonstelling naar het emailadres:  anneke27@zeelandnet.nl

Overnachten    : Overnachten met caravan/camper/tent mogelijk, stroom/water aanwezig.

Welkom vanaf  vrijdag 6 april, vertrek uiterlijk op maandag 9 april. Kosten € 7,50 per nacht. 

Keurmeesters   :  7 & 8 april – S. Adriaens (B)    

Aansprakelijkheid : Zie art. 1.11 van het FCI Internationaal Ren-en Coursingreglement

Dopingreglement : Zie art. 1.10 van het FCI Internationaal Ren-en Coursingreglement

Muilkorfplicht    : Alle rassen lopen met muilkorf

Controlemetingen: Buitenlandse Whippets en Italiaanse windhondjes, die niet in de            Nederlandse database staan en die honden die in de CdL-database staan maar gemeten zijn met tolerantie, kunnen onderworpen worden aan een controlemeting.

Extra training : Als de wedstrijd over 2 dagen is op vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur en van 19:00 tot 20:30 uur. Als de wedstrijd alleen op zaterdag is dan op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en op zondagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.  

Kosten € 2.- per hond per course, voor leden van onze vereniging gratis.

****************************

INTERNATIONALES SCHOKOLADE-COURSING KRONENBERG, 7 und 8 April 2018 mit Vergabe von CACIL und CACNL      

Ausrichter  :  Osse Windhondenrenvereniging ’t Haasje

Ort            :  Stichting Ruiterbelangen, Schorfvenweg 3, Kronenberg

Datum        :  7 & 8  April 2018            

Beginn        :  10.00 Uhr, Einlieferung der Lizenz bis 09.30 Uhr.

Art des Coursing: International mit CACIL und CACNL, F.C.I.-Punktsystem

Rassen       :  alle Windhundrassen, halbwindhunden und Basenji’s in Besitz einer Lizenz

Rasseneinteilung: Rasseneinteilung wird später bekannt gegeben.  Bei weniger als 80 Anmeldungen laufen alle Rassen am Samstag 7 April.

Nationalklasse:Whippets und Windspiele die zu gross sind müssen melden in die Nationalklasse (NL: PLUS/klasse)

Alter         : Whippets und Windspiele ab 15 Mnt., alle andere Rassen ab 18 Mnt.

Gelände      : 3 ha. Wiese

Hasenzug    : Schlepphase über Rollen gezogen.

Meldegeld   :  € 18.- pro Hund bis einschliesslich den 4ten Hund, jeder weitere Hund desselben Besitzers € 7.50

Preise         :  Teilnehmerspreise von Schokolade, für die Finalisten spezielle Schokoladepreise.

Meldeschluss :  28  März 2018   

Meldungen    :    ***** ****MELDESCHLUSS*********

Für das konkurrieren um das CACNL ist das gleichzeitige zusenden einer                   V-Formwertnote erforderlich und für CACIL einer V oder SG-Formwertnote bekommen auf einer internationalen Asusstellung. Senden an: anneke27@zeelandnet.nl

Übernachtung  : Ubernachten möglich, Kosten € 7,50 pro Nacht, Strom und Wasser.

Anreise ab Freitag 6 April, Abreise spätestens Montag 9 April.

Richter            :  7 & 8  April: S. Adriaens (B)

Haftung          : Siehe Art. 1.11 vom FCI International Renn-und Coursingreglement

Doping           : Siehe Art. 1.10 vom FCI International Renn-und Coursingreglement

Maulkorbpflicht: Alle Rassen rennen mit Maulkorb

Kontrollmessung : Ausländische Whippets und Windspiele, die nicht in der Niederländische  Database stehen und die Hunden die in der CdL-Database stehen jedoch mit  Toleranzwerten gemessen sind, können an eine Kontrollmessung unterworfen werden.

Extra Trainung : Wenn das Coursing an zwei Tage gezogen wird am Freitag von 16.30 bis 18:00 Uhr und von 19.00 bis 20.30 Uhr. Wenn das Coursing nur am Samstag ist dan Freitagabend von 19.00 bis 20.30 Uhr und am Sonntagmorgen von  10.00 bis 11.30 Uhr.

 

Kosten € 2.- pro Hund pro lauf, für Mitglieder unser Verein kostenlos.