Int. Chocoladecoursing

Internationale Chocoladecoursing zaterdag 8 april 2017 met CACIL en CACNL

terrein Ruiter Sport Vereniging, Boslaan 2, 4571 SW Axel (Gem. Terneuzen)

—–>>>****INSCHRIJVING IS GESLOTEN****<<<—–

************************************

***

 

Organisator     :  Osse Windhondenrenvereniging ’t Haasje

Datum               :  8 april 2017

Aanvang          : 10.00 uur, inleveren coursingcertificaten tot 09.30 uur

De dierenartscontrole is gepland van 08.30 tot 09.30 uur

Aard wedstrijd: Internationaal met CACIL en CACNL, F.C.I. puntensysteem

Leeftijden       : Whippets en Italiaanse windhondjes vanaf 15 maanden, alle andere rassen vanaf 18 maanden.

Rassen            :  alle windhondenrassen, halfwindhonden en Basenji’s

Rasindeling      : De rasindeling wordt later bekendgemaakt. Bij minder dan 80 inschrijvingen lopen alle rassen op zaterdag 8 april.

PLUS-klasse  : Whippets en Italiaanse windhondjes die te groot zijn dienen in te schrijven in de PLUS-klasse.

Terrein           : 3 ha. grasland

Haastechniek   : sleephaas via klossen.

Inschrijfgeld   : € 18.- per hond voor de 1e t/m 4e hond, voor elke meerdere hond van dezelfde eigenaar  € 7,50

Prijzen            : Deelnemersprijs van chocolade, voor de finalisten speciale chocoladeprijzen.

Sluitingsdatum inschrijving  :  30 maart 2017

Inschrijven      :   ***** ****INSCHRIJVING IS GESLOTEN*********

Om in aanmerking te komen voor het  CACNL dient gelijktijdig een U-kwalificatie gezonden te worden en voor het CACIL een U of ZG-kwalificatie behaald op een internationale tentoonstelling naar het emailadres:  anneke27@zeelandnet.nl

Overnachten    : Overnachten met caravan/camper/tent mogelijk, stroom/water aanwezig.

Welkom vanaf  vrijdag 7 april, vertrek uiterlijk op maandag 10 april. Kosten € 7,50 per nacht. 

Keurmeesters   :  8 april – P. Brackx (B)    

Aansprakelijkheid : Zie art. 1.11 van het FCI Internationaal Ren-en Coursingreglement

Dopingreglement : Zie art. 1.10 van het FCI Internationaal Ren-en Coursingreglement

Muilkorfplicht    : Alle rassen lopen met muilkorf

Controlemetingen: Buitenlandse Whippets en Italiaanse windhondjes, die niet in de            Nederlandse database staan en die honden die in de CdL-database staan maar gemeten zijn met tolerantie, kunnen onderworpen worden aan een controlemeting.

Extra training : op vrijdag 7 april van 16.30 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.

Kosten € 2.- per hond per course, voor leden van onze vereniging gratis.

****************************

INTERNATIONALES SCHOKOLADE-COURSING AXEL, 8 und 9 April 2017 mit Vergabe von CACIL und CACNL      

Ausrichter  :  Osse Windhondenrenvereniging ’t Haasje

Ort            :  Gelände Reiter Sport Verein, Boslaan 2, 4571SW Axel (Gem. Terneuzen) im Süd-Westen der Niederlande

Datum        :  8 April 2017           

Beginn        :  10.00 Uhr, Einlieferung der Lizenz bis 09.30 Uhr.

Art des Coursing: International mit CACIL und CACNL, F.C.I.-Punktsystem

Rassen       :  alle Windhundrassen, halbwindhunden und Basenji’s in Besitz einer Lizenz

Rasseneinteilung: Rasseneinteilung wird später bekannt gegeben.  Bei weniger als 80 Anmeldungen laufen alle Rassen am Samstag 8 April.

Nationalklasse:Whippets und Windspiele die zu gross sind müssen melden in die Nationalklasse (NL: PLUS/klasse)

Alter         : Whippets und Windspiele ab 15 Mnt., alle andere Rassen ab 18 Mnt.

Gelände      : 3 ha. Wiese

Hasenzug    : Schlepphase über Rollen gezogen.

Meldegeld   :  € 18.- pro Hund bis einschliesslich den 4ten Hund, jeder weitere Hund desselben Besitzers € 7.50

Preise         :  Teilnehmerspreise von Schokolade, für die Finalisten spezielle Schokoladepreise.

Meldeschluss :  30  März 2017  

Meldungen    :    ***** ****MELDUNG GESCHLOSSEN*********

Für das konkurrieren um das CACNL ist das gleichzeitige zusenden einer                   V-Formwertnote erforderlich und für CACIL einer V oder SG-Formwertnote bekommen auf einer internationalen Asusstellung. Senden an: anneke27@zeelandnet.nl

Übernachtung  : Ubernachten möglich, Kosten € 7,50 pro Nacht, Strom und Wasser.

Anreise ab Freitag 7 April, Abreise spätestens Montag 10 April.

Richter            :  8 April: P.Brackx (B)

Haftung          : Siehe Art. 1.11 vom FCI International Renn-und Coursingreglement

Doping           : Siehe Art. 1.10 vom FCI International Renn-und Coursingreglement

Maulkorbpflicht: Alle Rassen rennen mit Maulkorb

Kontrollmessung : Ausländische Whippets und Windspiele, die nicht in der Niederländische  Database stehen und die Hunden die in der CdL-Database stehen jedoch mit  Toleranzwerten gemessen sind, können an eine Kontrollmessung unterworfen werden.

Extra Trainung : am Freitag 7 April von 16.30 bis 18.00 Uhr und von 19.00 bis 20.30 Uhr.

Kosten € 2.- pro Hund pro lauf, für Mitglieder unser Verein kostenlos.     

 

Routebeschrijving:                                   

A: Via Antwerpen: Op de ring door Antwerpen richting Gent volgen, na de Kennedytunnel

                              de 2e afslag=Brugge/Rotterdam, dan links aanhouden=Brugge/Rotterdam,

                             deze E34 blijven volgen tot de afslag Hulst*, deze nemen, op rotonde 2e

                            rechts=Hulst, bij 3e stoplicht links=Sas van Gent N258, deze rechtdoor

                           tot de 3e rotonde, daar rechts richting Axel. Na 500 meter rechts

                           richting Sportvelden. Dan ligt aan de rechterkant het terrein.

 

B: Via Liefkenshoektunnel: Op de A58 Bergen op Zoom-Vlissingen de afslag Antwerpen

                      nemen, richting Antwerpen volgen tot afslag Brugge, deze nemen, na de

                      3e tunnel de 2e afslag=Brugge nemen, richting Brugge blijven volgen tot

                      de afslag Hulst. Zie verder als beschreven bij A-afslag Hulst.*

 

C. Via de Westerscheldetunnel: Vanaf de Westerscheldetunnel rechtdoor tot rotonde

                      daar links, over spoor, over brug, dan bij 2e stoplicht rechts=Axel/Sas van Gent

                      dan bij 1e stoplicht links = Axel, aan eind afslag rechts, op rotonde rechtdoor,

                      volgende rotonde rechtsaf, dan 1e links richting Sportvelden en dan ligt het

      terrein aan de rechterkant.

         

D: Vanaf West-België: De weg Zelzate-Terneuzen N62 nemen en richting

                      Terneuzen volgen tot de afslag Axel, deze nemen, aan eind afslag rechts=

                      richting Axel, op rotonde rechtdoor, op volgende rotonde rechtsaf,

                      dan 1e weg links, dan ziet U het terrein even later aan de rechterkant.

*******************************

Training & Haasvastlopen                                  

Training: aanmelden tot 6 april 2017 via het secretariaat: owrvthaasje@zeelandnet.nl met opgave van: Ras-Naam hond-Naam eigenaar-Afstand